ಪರಿಶಿಷ್ಠರ ಅಭಿವೃದಿಟಛಿ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಾಕೀತು

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಟಛಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೌರಾ ಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿ ಮೆಗಳ ಸಚಿವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿ ಹೊಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

No Comments to “ಪರಿಶಿಷ್ಠರ ಅಭಿವೃದಿಟಛಿ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಾಕೀತು”

add a comment.

Leave a Reply