ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ

ರಾಯಚೂರು ,ಅ.೧೧ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರಂತೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ರಾಜಾರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ್ದವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಡತನ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ

No Comments to “ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.